Interiör

Entre, hall och kapprum i anslutning till lilla salen.

Stora salen 

Lilla salen sett från köket

Välkommen in!

Lilla salen med dörr in till köket.

Stora och lilla salen

En glimt av köket